How can we help?

Gateway is not sending messages. Modem log reports Status = 302

Follow
From our experience we know that status=302 means that your mobile carrier is blocking the SIMcard. For this problem usually helps restart of gammu-smsd daemon/whole device or restart of SIMcard by your carrier.

Please do the following:
1. Connect via SSH
2. Kill gammu-smsd daemon:
killall gammu-smsd
3. Restart GSM modem (wait few secs before turning it on):
gsmoff
gsmon
4.Run gammu-smsd daemon with command:
gammu-smsd --daemon

Now please check if you can send messages. If this doesn't help, our customers who previously reported this problem, told us that the SIMcard was the problem and replacing it fixed the issue. You may also try different mobile carrier.

====================================================================================================

Z doświadczenia wiemy że status=302 oznacza iż operator blokuje kartę SIM. Najczęściej na ten problem pomaga restart daemona gammu-smsd/urządzenia lub najlepiej restart karty SIM przez operatora (w ostateczności można spróbować uruchomić bramkę z inną kartą SIM).

Podsumowując - proszę zrestartować urządzenie, i ew. sprawdzić czy karta SIM działa w telefonie komórkowym (podejrzewam że może być zablokowana).
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful